Med anledning av nya dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi på Storsjökök Ab informera om hur vi hanterar de personuppgifter som ni tidigare har lämnat till oss.

Storsjökök Ab behandlar personuppgifter i syfte att kunna fullgöra avtal. De personuppgifter som du lämnat till oss kommer vi att lagra i vårt affärssystem och andväds för att upprätthålla en kontakt mer er under vårt samarbete. De uppgifter vi lagrar under samarbetets gång kan komma att ändras, kompletteras eller tas bort på begäran. Uppgifterna kommer att lagras till dess att vårt samarbete avslutas.

Den tillsynsmyndighet som tar emot klagomål är datainspektionen och dit vänder du dig om du inte är nöjd med hur personuppgifterna behandlas.

Vår hemsida är fortfarande under utveckling och kommer att fyllas på allt mer eftersom!

Tack för ert tålamod!

    Dina uppgifter

    Vi kommer att höra av oss för att boka datum och tid.